آموزش ارگ آهنگ بابا از معین

چشماتو وا کن و ببین که بابا اومده

متن آهنگ بابا از معین

آورتور متن آهنگ بابا از معین
MI MI SOL SI MI MI SOL SI 
FA FA SOL LA LA SOL FA MI SI 
FA FA SOL LA LA SOL FA MI MI 
LA DO SI LA SI LA SOL LA SOL FA SOL LA SI 
SOL SI LA SOL LA SOL FA SOL FA MI FA SOL LA 
MI LA LA SI RE SI 
LA DO SI LA SI LA SOL LA SOL FA SOL LA SI 
SOL SI LA SOL LA SOL FA SOL FA MI FA SOL LA 
FA LA SI SOL FA MI 
SI SOL FA MI 
ملودی متنمتن ترانه چشماتو واکن
MI FA MI FA MI MI FA MI SOL SOL SOL LA SI SI SI SI چشماتو وا کن و ببین ببین که بابا اومده
MI FA MI FA MI MI FA MI SOL SOL SOL SOL FA FA MI MI بابا با یک عروسک خوشگل و زیبا اومده
MI FA MI FA MI MI FA MI SOL SOL LA SI SI SI SI چشماتو تو چشم بابا یه بار باز و بسته کن
MI FA MI FA MI MI FA MI SOL SOL SOL SOL FA SOL FA MI نظر به حال دل این عاشق دل شکسته کن
DO SI DO LA LA LA SI DO SI DO SI LA SI LA SOL چه شب هایی به شوق تو اومدم و خواب بودی
SI LA SI SOL SOL SOL LA SI LA SI LA SOL LA SOL FA تو دست های عاشق من همیشه کم یاب بودی
SI DO SI DO LA LA SI DO SI SI LA SI SI SI LA SOL اینها همش تقصیر ماست تو که گناهی نداری
LA SI LA SOL SOL SOL LA SI LA SI LA SOL LA LA SOL FA به جز به آغوش پدر به جایی راهی نداری
LA LA SOL FA MI MI MI LA LA SOL FA MI MI MI MI کبوتر دو برجم الهی که فدات بشم
SI SI LA SOL SOL SOL LA SI SI SI LA SOL FA FA MI MI نذار که بیچاره ی اون گریه بی صدات بشم
آهنگ
MI MI FA SOL LA SOL SOL FA MI MI MI FA SOL LA SOL SOL FA MI من واسه تو دلواپسم تو واسه ی عروسکهات
MI MI MI DO DO DO SI LA LA LA SOL FA SOL SOL SOL LA من واسه تو می میرم و تو واسه ی بازیچه هات
MI MI MI LA SOL SOL FA MI MI MI MI LA SOL SOL FA MI دلشادم از شادی تو سر مستم از خنده تو
MI MI MI DO DO DO SI LA LA LA SOL FA SOL SOL SOL LAاما ته دل نگران برای آینده ی تو
SI DO SI DO LA LA SI DO SI SI LA SI SI SI LA SOL اینها همش تقصیر ماست تو که گناهی نداری
LA SI LA SOL SOL SOL LA SI LA SI LA SOL LA LA SOL FA به جز به آغوش پدر به جایی راهی نداری
LA LA SOL FA MI MI MI LA LA SOL FA MI MI MI MI کبوتر دو برجم الهی که فدات بشم
SI SI LA SOL SOL SOL LA SI SI SI LA SOL FA FA MI MI نذار که بیچاره ی اون گریه بی صدات بشم
Scroll Automatically


آهسته
نرمال

اینستاگرام ارگ فارسی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا