آموزش ارگ آهنگ حریق سبز از ابی

بیا کنارم سرو ناز بی تاب

متن آهنگ حریق سبز از ابی

آورتور 
FA MI FA RE RE FA MI RE MI  
MI RE MI DO DO MI RE DO RE  
FA MI FA RE RE FA MI RE MI  
MI RE DO LA# RE DO LA# LA LA# DO RE  
RE RE LA LA# LA LA# DO LA# LA SOL  
LA# DO LA# LA SOL LA# LA LA# DO LA  
RE RE LA LA# LA LA# DO LA# LA SOL  
LA LA# LA SOL FA SOL FA MI RE 
  
ملودی ترانهمتن ترانه
  
FA FA MI FA RE FA MI FA MI RE MI بیا کنارم سرو ناز بی تاب
MI MI RE MI DO MI RE MI RE DO RE بیا کنارم زیر طاق مهتاب
DO RE RE DO LA# RE DO RE RE DO MI عطش ببازیم به نسیم دریا
DO RE RE DO LA# LA# DO RE DO LA# LA غزل برقصیم تا طلوع فردا
FA FA MI FA RE RE FA FA MI RE MI بیا کنارم ساقه ی بهاره
DO MI RE MI DO RE MI MI RE DO RE رو فرش برگ و پولک ستاره
DO RE RE DO LA# RE DO RE MI MI MI خمار شعرم می شکنه پیش تو
DO RE RE DO RE LA# DO LA# LA SOL LA عجب شرابی نفس تو داره
MI MI RE RE DO FA FA MI MI RE MI MI RE RE DO FA FA MI MI RE گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم
DO DO LA# DO LA DO LA# DO LA# LA LA# تن حریرت جوی عطر جاری
LA LA# LA LA# SOL SOL LA# LA# LA SOL LA صدای گرمت غیرت قناری
DO LA# DO LA# LA DO LA# DO DO LA# RE بذار بگیرم مثل تور دریا
DO MI RE MI DO FA MI RE RE DO RE تو رو در آغوش، ماهی فراری
FA FA MI FA RE FA MI FA MI RE MI بیا کنارم سرو ناز بی تاب
MI MI RE MI DO MI RE MI RE DO RE بیا کنارم زیر طاق مهتاب
DO RE RE DO LA# RE DO RE RE DO MI عطش ببازیم به نسیم دریا
DO RE RE DO RE LA# DO LA# LA SOL LA غزل برقصیم تا طلوع فردا
MI MI RE RE DO FA FA MI MI RE RE MI RE MI DO FA FA MI MI RE گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم
DO LA# DO LA# LA DO LA# DO LA# LA LA# اگه بدونن ابر و باد و بارون
LA# LA# LA LA# SOL LA# LA LA# LA SOL LA چه دلنوازه این شب مهربون
LA# DO DO LA# LA DO LA# DO DO LA# RE هجوم می آرن روی چرت کوچه
DO MI RE MI DO FA MI RE RE DO RE صدای شهر رو می برن آسمون
RE FA MI FA RE FA MI FA MI RE MI غروب گذشت و شب رسید به نیمه
DO MI RE MI DO MI RE MI RE DO RE تب تو می خواد گل سرخ هیمه
MI RE MI RE DO DO MI MI MI RE FA بگو بخوابن همه اهل دنیا
DO RE RE DO RE LA# DO LA# LA SOL LA هنوز یک نیمه مونده از شب ما
MI MI RE RE DO FA FA MI MI RE RE MI RE MI DO FA FA MI MI RE گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم
MI MI RE RE DO FA FA MI MI RE RE MI RE MI DO FA FA MI MI REگل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم
Scroll Automatically


آهسته
نرمال

 

اینستاگرام ارگ فارسی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا