آموزش ارگ آهنگ داغ یک عشق قدیمی از گوگوش

داغ یک عشق قدیمو اومدی تازه کردی

متن آهنگ داغ یک عشق قدیمی از گوگوش

 آورتور 
  
 MI MI SI RE DO# RE MI RE 
 DO DO LA SI LA SI DO SI 
 SI DO RE DO SI LA SOL LA SOL LA SI LA 
 LA SOL FA MI RE 
 SOL FA# SOL FA# SOL LA FA FA MI RE MI 
 LA SI SI SI LA SOL LA SI 
 LA SI RE SI SI LA SOL LA SI 
 SI LA SOL LA SI LA SOL LA SI LA SOL LA SI 
 LA LA SOL FA SOL FA MI 
 SOL LA SI SOL LA SOL LA SI SOL FA MI
  
  
متن ترانه ملودی متن 
داغ یک عشق قدیمو اومدی تازه کردیMI SI SI SI SI RE DO SI SI DO SI DO DO SI LA 
شهر خاموش دلم رو تو پرآوازه کردیMI LA LA LA LA DO SI LA LA SI LA SI SI LA SOL 
آتش این عشق کهنه دیگه خاکستری بودMI SI SI SI SI RE DO SI SI DO SI DO DO SI LA 
اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بودMI LA LA LA LA DO SI LA LA SI LA SI SI LA SOL 
به عشق تو زنده بودم منو کشتیSOL SOL SI LA SOL SOL SI LA SOL SOL SI LA 
دوباره زنده کردی SOL FA SOL LA SOL FA MI 
دوستت داشتم دوستم داشتی منو کشتی SOL SOL SI LA SOL SOL SI LA SOL SOL SI LA 
دوباره زنده کردیSOL FA SOL LA SOL FA MI 
تا تویی تنها بهانه واسه زنده بودنمMI MI MI MI MI FA MI RE DO RE DO RE RE DO SI 
من به غیر از خوبی تو مگه حرفی میزنمMI MI MI MI MI FA MI RE DO RE DO RE RE DO SI 
عشقت به من داد عمر دوبارهSI LA SOL SI LA SI LA SOL SI LA 
معجزه با تو فرقی ندارهLA SOL FA LA SOL FA LA SOL FA MI 
تو خالق من بعد از خداییSI LA SOL SI LA SI LA SOL SI LA 
در خلوت من تنها صدایی LA SOL FA LA SOL FA LA SOL FA MI 
به عشق تو زنده بودم منو کشتیSOL SOL SI LA SOL SOL SI LA SOL SI LA 
دوباره زنده کردی SOL FA SOL LA SOL FA MI 
دوستت داشتم دوستم داشتی منو کشتی SOL SOL SI LA SOL SOL SI LA SOL SOL SI LA 
دوباره زنده کردیSOL FA SOL LA SOL FA MI 
رفته بود هر چی که داشتیم دیگه از خاطر منMI MI MI MI MI FA MI RE DO RE DO RE RE DO SI 
کهنه شد اسم قشنگت میون دفتر منMI MI MI MI MI FA MI RE DO RE DO RE RE DO SI 
من فراموش کرده بودم همه روزای خوبوMI MI MI MI MI FA MI RE DO RE DO RE RE DO SI 
اومدی آفتابی کردی تن سرد غروبوMI MI MI MI MI FA MI RE DO RE DO RE RE DO SI 
عشقت به من داد عمر دوبارهSI LA SOL SI LA SI LA SOL SI LA 
معجزه با تو فرقی ندارهLA SOL FA LA SOL FA LA SOL FA MI 
تو خالق من بعد از خداییSI LA SOL SI LA SI LA SOL SI LA 
در خلوت من تنها صدایی LA SOL FA LA SOL FA LA SOL FA MI 
به عشق تو زنده بودم منو کشتیSOL SOL SI LA SOL SOL SI LA SOL SOL SI LA 
دوباره زنده کردی SOL FA SOL LA SOL FA MI 
دوستت داشتم دوستم داشتی منو کشتی SOL SOL SI LA SOL SOL SI LA SOL SOL SI LA 
دوباره زنده کردیSOL FA SOL LA SOL FA MI 
Scroll Automatically


آهسته
نرمال

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا