آموزش ارگ آهنگ نیاز از فریدون فروغی

تن توظهر تابستونو به یادم میاره

متن آهنگ نیاز از فریدون فروغی

آورتور 
DO SI LA DO SI LA RE  
SI LA SOL SI LA SOL DO  
LA SOL FA LA SOL FA MI  
LA SOL FA LA SOL FA MI  
ملودی متن متن ترانه
MI LA SOL SOL FA LA SOL FA MI SOL FA MI RE FA MIتن تو ظهر تابستونو بیادم میاره
MI LA SOL SOL FA LA SOL FA MI SOL FA MI RE FA MI رنگ چشمهای تو بارونو بیادم میاره
LA SI DO SI LA SI DO SI LA SOL FA MI RE FA MI وقتی نیستی زندگی فرقی با زندون نداره
MI LA SOL SOL FA LA SOL FA MI SOL FA MI RE FA MI قهر تو تلخی زندونو بیادم میاره
LA SOL SI SOL LA SOL SI SOL FA SOL MI من نیازم(نمازم)تو رو هر روز دیدنه
LA SOL SI SOL SOL LA SI SOL FA SOL MI از لبت دوست دارم شنیدنه
LA SI DO SI LA SI DO SI LA SOL FA DO DO SI LA تو بزرگی مثل اون لحظه که بارون میزنه
LA SI DO SI LA SI DO SI LA SOL FA DO DO SI LA تو همون خونی که هر لحظه تو رگهای منه
LA SI DO SI SI LA SOL LA SOL SOL SOL SOL FA SOL LA تو مثل خواب گل سرخی لطیفی مثل خواب
LA SI DO SI SI LA SOL SOL SOL SOL SOL DO DO SI LA من همونم که اگه بی تو باشه جون میکنه
LA SOL SI SOL LA SOL SI SOL FA SOL MI من نیازم (نمازم)تو رو هر روز دیدنه
LA SOL SI SOL SOL LA SI SOL FA SOL MIاز لبت دوست دارم شنیدنه
MI LA SOL SOL FA LA SOL FA MI SOL FA MI RE FA MIتو مثل وسوسه شکار یک شاپرکی
MI LA SOL SOL FA LA SOL FA MI SOL FA MI RE FA MI تو مثل شوق رها کردن یک بادبادکی
LA SI DO SI LA SI DO SI LA SOL FA MI RE FA MI تو همیشه مثل یک قصه پر از حادثه ای
MI LA SOL SOL FA LA SOL FA MI SOL FA MI RE FA MI تو مثل شادی خواب کردن یک عروسکی
LA SOL SI SOL LA SOL SI SOL FA SOL MI من نیازم(نمازم) تو رو هر روز دیدنه
LA SOL SI SOL SOL LA SI SOL FA SOL MI از لبت دوست دارم شنیدنه
LA SI DO SI LA SI DO SI LA SOL FA DO DO SI LA تو قشنگی مثل شکلهایی که ابرها میسازند
LA SI DO SI LA SI DO SI LA SOL FA DO DO SI LA گلهای اطلسی از دیدن تو رنگ میبازند
LA SI DO SI SI LA SOL LA SOL SOL SOL SOL FA SOL LA اگه مردهای تو قصه بدونن که اینجایی
LA SI DO SI SI LA SOL SOL SOL SOL SOL DO DO SI LA برای بردن تو با اسب تنلندر میتازند
LA SOL SI SOL LA SOL SI SOL FA SOL MI من نیازم (نمازم)تو رو هر روز دیدنه
LA SOL SI SOL SOL LA SI SOL FA SOL MIاز لبت دوست دارم شنیدنه
Scroll Automatically


آهسته
نرمال

اینستاگرام ارگ فارسی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا