آموزش ارگ آهنگ پریچهر از معین

میخونم به هوای تو پریچهر

معین

متن آهنگ پریچهر از معین

می -فا می ر می-فا می ر می-لا لا سی سل
ر – می ر دو ر-می ر دو ر -سل سل لا می
می -فا می ر می-فا می ر می-لا لا سی سل
ر – می ر دو ر-می ر دو ر -سل سل لا می
می – فا می ر دو – ر دو سی لاسل فا می ر 
سی – سی دو ر دو-دو سی لا سی- لا سل سی لا
 
لا  دو  می -می ر دو سی لا سل سی لا
لا دو می-می ر دو سی لا سل  لا
لا دو می لا سل فا می می ر دو سی  دو لا
لا دو می-می ر دو سی لا سل  لا
می خونم به هوای تو پریچهر     لا سی دو- دو سی لا-  ر ر سی لا سل
چه قدر خالی جای تو پریچهرسل لا سی -سی سی سی-سی سی لا دو لا
دلم کرده هوایت، وای پریچهرلا سی دو-دو ر دو سی ر دو سی سل
دلم تنگه برایتسل لا سی سی-لا دو لا
تو رو می طلبم لحظه به لحظهمی می لا لا سی سل-سل سل لا فا می
تویی تاب و تبم لحظه به لحظهدو سی لا سل لا سی -سل سل لا فا می
چشات شهر منه، که شهر قصه استمی می لا لا سی سل-سل  سل لا سل فا لا
برای هر شبم لحظه به لحظهدو سی لا سل لا سی-سل سل سل سی لا
تو از هزار و یک شبی پریچهرلا سی دو- دو سی لا-  ر ر سی لا سل
بجز تو زندگی هیچه پریچهرسل لا سی -سی سی سی-سی سی لا دو لا
یه دنیا همه هیچه، وای پریچهرلا سی دو-دو ر دو سی ر دو سی سل
دنیا بی تو هیچهسل لا سی سی-لا دو لا
من از نگاه تو شبو شناختملا لا می می فا می -ر ر دو ر می
غزل دیدم و عاشقانه ساختمفا می ر دو سی لا–لا لا سی لا سل
تو هر بیت غزل قصه چشماتلا لا ر ر می ر -دو دو سی لا سی
دلم قافیه شد قافیه باختمسی لا سل سل سل سل -سل سل سلا سی لا
شب چشم تو قیمتی ترینهمی می لا لا سی سل-سل سل لا فا می
به انگشتر عمر من نگینهدو سی لا سل لا سی -سل سل لا فا می
همه دنیای من فقط همینهمی می لا لا سی سل-سل  سل لا سل فا لا
همین شرقی ترین شب زمینهدو سی لا سل لا سی-سل سل سل سی لا
تو از هزار و یک شبی پریچهرلا سی دو- دو سی لا-  ر ر سی لا سل
بجز تو زندگی هیچه پریچهرسل لا سی -سی سی سی-سی سی لا دو لا
یه دنیا همه هیچه، وای پریچهرلا سی دو-دو ر دو سی ر دو سی سل
دنیا بی تو هیچهسل لا سی سی-لا دو لا
تو معجون گل و مخمل و نوریلا لا می می فا می -ر ر دو ر می
پریواره قصه های حوریفا می ر دو سی لا–لا لا سی لا سل
تموم قصه ها بی تو میمیرنلا لا ر ر می ر -دو دو سی لا سی
که تو حوصله سنگ صبوریسی لا سل سل سل سل -سل سل سلا سی لا
تو رو می طلبم لحظه به لحظهمی می لا لا سی سل-سل سل لا فا می
تویی تاب و تبم لحظه به لحظهدو سی لا سل لا سی -سل سل لا فا می
چشات شهر منه، که شهر قصه…می می لا لا سی سل-سل  سل لا سل فا لا
Scroll Automatically


آهسته
نرمال

اینستاگرام ارگ فارسی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا