آموزش ارگ آهنگ چرا نمیرقصی-قدوبالا از ویگن

قد و بالای تو رعنا رو بنازم

متن آهنگ چرا نمیرقصی-قدوبالا از ویگن

آورتورقدوبالا-چرا نمیرقصی ویگن
MI MI MI FA FA MI MI MI FA FA  
SOL SOL SOL FA FA FA MI  
LA DO LA DO DO SI LA  
SOL SI SOL SI SI LA SOL  
FA LA FA LA LA SOL FA  
LA LA SOL FA MI  
MI FA SOL FA SOL SOL SOL FA LA SOL FA MI  
MI MI MI FA FA MI MI MI FA FA  
SOL SOL SOL FA FA FA MI  
  
ملودی متن ترانهمتن ترانه
MI FA SOL FA SOL SOL SOL FA LA SOL FA MI قد و بالای تو رعنا رو بنازم
MI FA SOL FA SOL SOL SOL FA LA SOL FA MI نوگل باغ تمنّا را بنازم
LA DO LA DO DO SI LA SOL SI SOL SI SI LA SOL تو که با عشوه گری از همه دل می بری
FA LA FA LA LA SOL FA LA LA SOL FA MI منو شیدا می‌کنی چرا نمی رقصی
LA DO LA DO DO SI LA SOL SI SOL SI SI LA SOL تو که با موی طلا قد و بالای بلا
FA LA FA LA LA SOL FA LA LA SOL FA MI فتنه بر پا می‌کنی چرا نمی رقصی
MI FA SOL FA SOL SOL SOL FA LA SOL FA MI قد و بالای تو رعنا رو بنازم
MI FA SOL FA SOL SOL SOL FA LA SOL FA MI نوگل باغ تمنّا رو بنازم
LA MI RE MI LA MI RE MI LA MI RE MI MI MI RE SOL FA MI RE MI چو برقصی تو فریبا ببری از دل من تاب وتوانم
LA MI RE MI LA MI RE MI LA MI RE MI MI MI RE SOL FA MI RE MI چو خرامی ز تمنا فکنی برق هوس بر دل وجانم
LA DO SI LA SOL SI LA SOL FA LA SOL FA FA FA SOL LA LA LA DO SI زنگاهم چو گریزی تو پریزاده مگر خواب و خیالی
LA DO SI LA SOL SI LA SOL FA LA SOL FA FA FA SOL LA LA SOL FA MI چه شود گر که خرامی تو که شیرین تر از امید وصالی
MI FA SOL FA SOL SOL SOL FA LA SOL FA MI قد و بالای تو رعنا رو بنازم
MI FA SOL FA SOL SOL SOL FA LA SOL FA MIنوگل باغ تمنّا رو بنازم
LA DO LA DO DO SI LA SOL SI SOL SI SI LA SOL ای سبک رقص بلا تو نکن ناز و بیا
FA LA FA LA LA SOL FA LA LA SOL FA MI تو که در رقص ترب شعبده بازی
LA DO LA DO DO SI LA SOL SI SOL SI SI LA SOL ای گل عشق و صفا مرو از محفل ما
FA LA FA LA LA SOL FA LA LA SOL FA MI تو که شاداب تر از هر گل نازی
LA MI RE MI LA MI RE MI LA MI RE MI MI MI RE SOL FA MI RE MI چو برقصی تو فریبا ببری از دل من تاب وتوانم
LA MI RE MI LA MI RE MI LA MI RE MI MI MI RE SOL FA MI RE MI چو خرامی ز تمنّا فکنی برق هوس بر دل و جانم
LA DO SI LA SOL SI LA SOL FA LA SOL FA FA FA SOL LA LA LA DO SI زنگاهم چو گریزی تو پریزاده مگر خواب و خیالی
LA DO SI LA SOL SI LA SOL FA LA SOL FA FA FA SOL LA LA SOL FA MI چه شود گر بخرامی تو که شیرین تر از امید وصالی
Scroll Automatically


آهسته
نرمال

1 دیدگاه دربارهٔ «آموزش ارگ آهنگ چرا نمیرقصی-قدوبالا از ویگن»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا