آموزش ارگ آهنگ کلاغ دم سیاه از شهره

امروز چه قشنگه خورشید چه میخنده

آموزش گام به گام ملودی ارگ کلاغ دم سیاه

اجرای کاربران آهنگ کلاغ دم سیاه از شهره

متن آهنگ کلاغ دم سیاه از شهره

امروز چه قشنگه خورشید چه میخنده از ابر سفید تو آسمون مروارید بنده
انگار که هوا مست بهاره صدای پای گل میاد دوباره صدای پای گل میاد دوباره
کلاغ دم سیاه غار غارو سر کن مسافرم میاد شهرو خبر کن
برم باغ بچینم سبد سبد گل سر راش راه و نیم راه بزنم گل (۲)
از رنگای شاد پیرهن گلداری بپوشم موهامو به پا کنم بریزم سر دوشم
کلاغ دم سیا قار قارو سر کن مسافرم میاد شهرو خبر کن
برم باغ بچینم سبد سبد گل سر راش راه و نیم راه بزنم گل (۲)
میگن عمر سفر کوتاس خدایا یارم حالا توی راس خدایا
از سفر میاد یار من امروز گره وا میشه از کار من امروز گره وا میشه از کار من امروز
کلاغ دم سیاه غار غارو سر کن مسافرم میاد شهرو خبر کن
برم باغ بچینم سبد سبد گل سر راش راه و نیم راه بزنم گل (۲)
امروز چه قشنگه خورشید چه میخنده از ابر سفید تو آسمون مروارید بنده
انگار که هوا مست بهاره صدای پای گل میاد دوباره صدای پای گل میاد دوباره
کلاغ دم سیا قار قارو سر کن مسافرم میاد شهرو خبر کن
برم باغ بچینم سبد سبد گل سر راش راه و نیم راه بزنم گل (۲)
از رنگای شاد پیرهن گلداری بپوشم موهامو به پا کنم بریزم سر دوشم
کلاغ دم سیاه غار غارو سر کن مسافرم میاد شهرو خبر کن
برم باغ بچینم سبد سبد گل سر راش راه و نیم راه بزنم گل (۲)
یگن عمر سفر کوتاس خدایا یارم حالا توی راس خدایا
از سفر میاد یار من امروز گره وا میشه از کار من امروز گره وا میشه از کار من امروز
کلاغ دم سیا قار قارو سر کن مسافرم میاد شهرو خبر کن
برم باغ بچینم سبد سبد گل سر راش راه و نیم راه بزنم گل (۲)

اینستاگرام ارگ فارسی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا