آموزش ارگ آهنگ عشق من از فرزین

تو را از بین صدها گل جدا کردم