آموزش ارگ آهنگ محراب از جواد یساری

تو که محراب نگات قبله راز منه