آموزش ارگ آهنگ گله از سیاوش قمیشی

عجب ای دل عاشق تو هم حوصله داری