آموزش ارگ آهنگ خودت میدونی عزیزی از امید

میدونی هلاکتم عاشق سینه چاکتم