آموزش ارگ آهنگ پیشکش از گوگوش

چی به پای تو بریزم، لایق پای تو باشه