آموزش ارگ آهنگ جزیره از سیاوش قمیشی

منم روی زمین تنهاترین خاک خدا