آموزش ارگ آهنگ خلوت از گوگوش

یه تنهایی یه خلوت ، یه سایه بون ، یه نیمکت