آموزش ارگ آهنگ ستاره از شادمهر

دوباره دلم واسه غربت چشمات تنگه