آموزش ارگ آهنگ قوس قمر2از بهنام بانی

شیدا شدم و پیدا شده عشقت تو دل مستم