آموزش ارگ آهنگ تقدیر از شادمهر

باید تو رو پیدا کنم شاید هنوزم دیر نیست