آموزش ارگ آهنگ خانوم گل از ابی

خانوم گل آی خانوم گل برام سخت تحمل

متن آهنگ خانوم گل از ابی

 آورتور
 MI MI DO 
 DO RE MI SOL FA 
 RE DO SI MI SI 
 SI DO RE RE DO SI LA 
 MI DO RE MI FA RE DO SI 
 RE SI DO RE MI DO SI LA 
 LA DO SI LA SOL# FA MI RE 
 FA MI RE MI FA SOL# LA DO SI 
 LA DO SI LA SOL# FA MI RE 
 FA MI RE DO SI LA SOL# FA MI
متن آهنگملودی متن 
  
خانم گل آی خانم گلMI MI MI MI LA SOL LA
  
برام سخته تحملLA SI DO SI LA SOL# FA
  
قدمات روی چشمامMI MI MI MI SOL FA SOL
  
بیا به این ور پلSOL SOL SOL DO   DO SI LA
  
از این گوشهٔ دنیاMI MI MI MI LA SOL LA
  
تا اون گوشهٔ دنیاLA SI DO SI LA SOL# FA
  
چشام بسته برات پلMI MI MI MI SOL FA SOL
  
خانوم گل آی خانوم گلSOL SOL SOL DO   DO SI LA
  
از اون روز که جداییLA SI LALA DO SI LA
  
منو به گریه انداختLA SI LA SI  SI LA SOL#
  
برات بارون چشمامSOL#  LA  SOL# SOL# LA SOL# FA
  
پل رنگین کمون ساختFA FA FA FA    DO SI LA
  
خانم گل آی خانم گلMI MI MI MI LA SOL LA
  
برام سخته تحملLA SI DO SI LA SOL# FA
  
قدمات روی چشمامMI MI MI MI SOL FA SOL
  
بیا به این ور پلSOL#  SOL#  SOL#  DO   DO SI LA
  
به یادت که می‌افتمLA SI LA LA SI LA SI
  
می‌لرزه دل و دستمSOL  SOL  SOL  SOL# LA  SOL  LA
  
هزار داد می‌زنم دادLA SI LA LA SI LA SI
  
هنوز عاشقت هستمSOL SOL SOL RE DO SI LA
  
یه روز تو باغ پاییزSI DO SI SI RE RE DO 
  
تو رو تکیده دیدمSI DO SI SI RE RE DO 
  
زدی ریشه تو قلبمDO DO DO DO SI LA SI
  
تو رو به جون خریدمSI SI SI RE DO SI LA
  
من از خرابهٔ دلLA SI LA LA SI LA SI
  
برات گلخونه ساختمSOL  SOL  SOL  SOL# LA  SOL  LA
  
بهارو با تو دیدمLA SI LA LA SI LA SI
  
به بوی تو شناختمSOL SOL SOL RE DO SI LA
  
خانوم گل آی خانوم گلSI DO SI SI RE RE DO 
  
برام سخته تحملSI DO SI SI RE RE DO 
  
قدمات روی چشمامDO DO DO DO SI LA SI
  
بیا به این ور پلSI SI SI RE DO SI LA
  
از این گوشهٔ دنیا تا اون گوشهٔ دنیاMI MI MI MI LA SOL LA  LA SI DO SI LA SOL# FA
  
چشمام بسته برات پل خانوم گل آی خانوم گلMI MI MI MI SOL FA SOL    SOL SOL SOL DO   DO SI LA
  
بهار وقتی بهاره که بوی تو رو دارهLA SI LA LA SI LA SI    SOL  SOL  SOL  SOL# LA  SOL  LA
  
وگرنه مثل هر سال خزون انتظارهLA SI LA LA SI LA SI    SOL SOL SOL RE DO SI LA
  
دلم امیدواره اگرچه گله دارهSI DO SI SI RE RE DO    SI DO SI SI RE RE DO 
  
که برگردی دوباره روزا رو می‌شمارهDO DO DO DO SI LA SI      SI SI SI RE DO SI LA
  
می دونم که تو امروز پشیمون تری از منLA SI LA LA SI LA SI     SOL  SOL  SOL  SOL# LA  SOL  LA
  
بیا که دیره فردا واسه به هم رسیدنLA SI LA LA SI LA SI       SOL SOL SOL RE DO SI LA
Scroll Automatically


آهسته
نرمال

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا