آموزش ارگ آهنگ کی بهتراز تو از عارف

کی بهتر از تو که بهترینی

متن آهنگ کی بهتراز تو از عارف

آورتورکی بهتر از تو عارف
LA LA SI LA SI DO SI DO SI LA LA  
SOL SOL LA SOL LA SI LA SI LA SOL SOL 
FA FA SOL FA SOL LA SI DO SI LA LA 
FA FA SOL FA SOL LA SOL FA MI  
  
ملودی متن ترانهمتن ترانه کی بهتر از تو عارف
LA LA SI LA DO SI DO SI LA LA کی بهتر از تو که بهترینی
SOL SOL LA SOL SI LA SI LA SOL SOL تو ماه زیبای روی زمینی
FA FA SOL FA LA SI DO SI LA LA تو قلب من باش تا که بفهمی
FA FA SOL FA LA SOL FA MI چه دلبرانه به دل میشینی
LA LA SI LA DO MI MI RE DO SI LA SOL حتی بدیهات بخشیدنی بود
SOL SOL LA SOL SI LA SI SI LA SOL شرم تو چشمات بوسیدنی بود
FA FA SOL FA LA SI DO SI LA LA همه حواست جا مونده پیشم
FA FA SOL FA LA SOL FA MI من به کم از تو راضی نمیشم
MI RE MI RE DO SI DO DO SI LA تو جای من باش تا باورت شه
RE DO RE DO SI LA SI SI LA SOL دیوونه ی عشق تو هستی یا من
DO SI DO SI LA LA LA LA SOL FA دو چشم من باش تا که ببینی
FA FA FA FA LA SOL SOL FA FA MI دو چشمای تو چه کرده با من
MI RE MI RE DO SI DO DO SI LA بدرقه کردم تنهاییامو
RE DO RE DO SI LA SI SI LA SOL کسی شنیده شاید دعامو
DO SI DO SI LA LA LA SOL SOL FA کجا من و این روی ماهتو
FA FA FA FA LA SOL SOL FA FA MI کجا لبای بوسه خواهتو
LA LA SI LA DO SI DO SI LA LA کی بهتر از تو که بهترینی
SOL SOL LA SOL SI LA SI LA SOL SOL تو ماه زیبای روی زمینی
FA FA SOL FA LA SI DO SI LA LA تو قلب من باش تا که بفهمی
FA FA SOL FA LA SOL FA MI چه دلبرانه به دل میشینی
LA LA SI LA DO MI MI RE DO SI LA SOL حتی بدیهات بخشیدنی بود
SOL SOL LA SOL SI LA SI SI LA SOL شرم تو چشمات بوسیدنی بود
FA FA SOL FA LA SI DO SI LA LA همه حواست جا مونده پیشم
FA FA SOL FA LA SOL FA MI من به کم از تو راضی نمیشم
MI MI LA SOL LA MI MI LA SOL LA تو پا میزاری، تو خونه ی من
SOL SOL SOL LA SI SOL SI SI LA SOL تو عاشق میشی رو شونه ی من
MI RE MI RE DO SI DO DO SI LA این یه قراره بین من و تو
RE DO RE DO SI LA SI SI LA SOL کسی عاشق نیست عین من و تو
LA LA SI LA DO SI DO SI LA LA کی بهتر از تو که بهترینی
SOL SOL LA SOL SI LA SI LA SOL SOL تو ماه زیبای روی زمینی
FA FA SOL FA LA SI DO SI LA LA تو قلب من باش تا که بفهمی
FA FA SOL FA LA SOL FA MI چه دلبرانه به دل میشینی
LA LA SI LA DO MI MI RE DO SI LA SOL حتی بدیهات بخشیدنی بود
SOL SOL LA SOL SI LA SI SI LA SOL شرم تو چشمات بوسیدنی بود
FA FA SOL FA LA SI DO SI LA LA همه حواست جا مونده پیشم
FA FA SOL FA LA SOL FA MI من به کم از تو راضی نمیشم
Scroll Automatically


آهسته
نرمال

اینستاگرام ارگ فارسی

1 دیدگاه دربارهٔ «آموزش ارگ آهنگ کی بهتراز تو از عارف»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا