آموزش ارگ آهنگ گلدونه از بلک کتس

باز دوباره یکی داره پا می ذاره تو قلب من

اجرای کاربران آموزش ارگ آهنگ گلدونه از بلک کتس

نوازنده :رضا سوباشی عزیز @persiankorg.1

متن آهنگ گلدونه از بلک کتس

باز دوباره یکی داره پا می ذاره تو قلب من●♪♫
شب که میام تا اون نیاد خواب نمیاد به چشم من●♪♫
از اون نگاش برق چشاش خوب می خونم دوسم داره●♪♫
رنگ لباش زنگ صداش به زندگیم جون میاره●♪♫
دب دب دب دب …●♪♫

گلدون بی گل تو بگو تو گلخونه می خوام چی کار ؟●♪♫
مرواریدا و دردونه رو زمین و زمان و گردونه رو●♪♫
میخونه رو گلدونه رو گلخونه رو گل پونه رو●♪♫
باغ و در و دیوار خونه رو بدون گلم می خوام چی کار ؟●♪♫
می خوام چی کار ؟●♪♫
می خوام چی کار ؟●♪♫


گل گلدونم اونه عزیز و دردونم اونه گل توی گلدونم اونه●♪♫
عمرم اونه جونم اونه قناری خوش خونم اونه●♪♫
عاشق چشاش منم دیوونه ی اداش منم●♪♫
می سوزه جون و تنم تشنه ی اون لباش منم●♪♫

باز دوباره یکی داره پا می ذاره تو قلب من●♪♫
شب که میام تا اون نیاد خواب نمیاد به چشم من●♪♫
از اون نگاش برق چشاش خوب می خونم دوسم داره●♪♫
رنگ لباش زنگ صداش به زندگیم جون میاره●♪♫
دب دب دب دب …●♪♫


گلدون بی گل تو بگو تو گلخونه می خوام چی کار ؟●♪♫
مرواریدا و دردونه رو زمین و زمان و گردونه رو●♪♫

میخونه رو گلدونه رو گلخونه رو گل پونه رو●♪♫
باغ و در و دیوار خونه رو بدون گلم می خوام چی کار ؟●♪♫
می خوام چی کار ؟●♪♫
می خوام چی کار ؟●♪♫

گل گلدونم اونه عزیز و دردونم اونه گل توی گلدونم اونه●♪♫
عمرم اونه جونم اونه قناری خوش خونم اونه●♪♫
عاشق چشاش منم دیوونه ی اداش منم●♪♫

می سوزه جون و تنم تشنه ی اون لباش منم●♪♫
باز دوباره یکی داره پا می ذاره تو قلب من●♪♫


شب که میام تا اون نیاد خواب نمیاد به چشم من●♪♫
از اون نگاش برق چشاش خوب می خونم دوسم داره●♪♫
رنگ لباش زنگ صداش به زندگیم جون میاره●♪♫
دب دب دب دب …●♪♫

اینستاگرام ارگ فارسی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا